přeskočit k navigaci »

Úvod » Archiv článků » Průmyslové zóny v České republice » Akreditace průmyslových zón v ČR

Akreditace průmyslových zón v ČR

V každém odvětví se vždy daří lépe těm, kteří jsou připraveni a nejinak je tomu i v oblasti průmyslových zón. Při realizaci investičních záměrů budou ve výhodě jednoznačně ty průmyslové zóny, jenž mají perfektně propracovanou oblast managementu.

V každém odvětví se vždy daří lépe těm, kteří jsou připraveni a nejinak je tomu i v oblasti průmyslových zón. Při realizaci investičních záměrů budou ve výhodě jednoznačně ty průmyslové zóny, jenž mají perfektně propracovanou oblast managementu. Pro opravdu profesionální zajištění správy a rozvoje průmyslové zóny a její prezentaci je takřka nezbytné, aby měla svého manažera, který bude zároveň kontaktní osobou pro jednání s potencionálními investory. Jeho úkolem je také zajišťovat organizaci návštěv investorů a koordinovat zabezpečení všech potřebných dat a informací a přípravu vhodných marketinkových materiálů. Takováto osoba musí mít jednoznačně zkušenosti a přehled v otázkách zahraničních investic pro ekonomický rozvoj. Právě proto vám zde chceme přiblížit komplexní studijní a akreditační program „Akreditace průmyslových zón", o němž jsme se již zmínili v jednom z našich článků, kde jsme také slíbili, že se k tomuto tématu vrátíme trošku podrobněji.

Jedná se o podprogram programu "Podpora rozvoje průmyslových zón" realizovaného v letech 1998 - 2005 CzechInvestem pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, jenž byl zaměřen na zabezpečení rozvoje lidských zdrojů především v oblasti rozvoje průmyslových zón a jejich marketinku při získávání mobilních investic. K jeho spuštění vedla právě potřeba proškolených specialistů, kteří se budou schopni profesionálně starat o průmyslové zóny, které jsou základem nabídky pro každého investora. Cílem tohoto programu bylo zvyšování odbornosti manažerů průmyslových zón a to nejen v oblastech ekonomického rozvoje, strategického plánování nebo inženýrské přípravy, ale také v samotném řízení a marketingu městských průmyslových zón. Celé školení složené z celkem čtyř tématických tréninkových cyklů a bylo doplněno o praktické seznámení se zkušenostmi při získávání mobilních investic v některém z úspěšných regionů Evropské unie, jakými jsou například Irsko či Skotsko. Toto seznámení probíhalo formou 10 denního studijního pobytu právě v místech úspěšného rozvoje průmyslových zón.

Jednotliví účastníci akreditačního programu byli zpravidla vysíláni městy, která jsou iniciátory vzniku městských průmyslových zón a mají tak opodstatněný zájem na tom, aby jejich pracovníci zodpovědní za rozvoj městských PZ dosáhli co nejvyšší odborné způsobilosti. Účastníkem tohoto školení se však mohl stát i soukromý subjekt - developer PZ, zastupující město na základě mandátní či obdobné smlouvy. Samotné školení pak pro agenturu CzechInvest zajišťovalo konsorcium firem Berman Group a DHV, přičemž se jedná o renomované poradenské společnosti, jež jsou dodavateli specializovaných konzultačních služeb v oblasti ekonomického rozvoje, strategického plánování, přímých zahraničních investic a průmyslových zón. (více na www.bermangroup.cz nebo www.dhv.cz )

Akreditace o níž zde mluvíme byla rozdělena na dva typy, akreditace průmyslové zóny a akreditace manažera průmyslové zóny a byla udělena pouze těm uchazečům a těm účastnickým zónám, které vyhověly ve všech předepsaných parametrech programu. Pro účastníky to znamenalo složení zkoušky a obhajobu prezentace průmyslové zóny. V případě průmyslové zóny se jednalo o tzv. splnění minimálních standardů připravenosti stanovených CzechInvestem. Průběh těchto zkoušek byl pod dohledem Akreditační komise, která zároveň posuzovala a vyhodnocovala výkon uchazečů o akreditaci. Celý školící cyklus byl pak formálně uzavřen slavnostním vyhlášením akreditovaných průmyslových zón a akreditovaných manažerů.

Projekt Akreditace průmyslových zón lze jednoznačně označit jako perfektní příklad dlouhodobé spolupráce soukromých firem se státní institucí. Je zřejmé, že toto ocení nejen samotní účastníci, jejichž odbornost v této oblasti se zvýšila díky vysoké kvalitě know-how, jež jim byla předána během akreditačního cyklu. Mnohem důležitější je totiž fakt, že pro potenciální i stávající investory je toto jednoznačně pozitivním signálem, potvrzujícím investiční připravenost těchto zón, které tak splňují jejich požadavky a v případě realizace jejich záměrů se mohou spolehnout na kvalitní servis samosprávy. Celkové posílení České republiky v soutěži o přímé zahraniční investice a s tím spojená šance rychleji zaplnit tyto zóny se tak podstatně zvyšuje.

Vzhledem k tomu, že zmiňovaný akreditační program byl představen v rámci Programu rozvoje průmyslových zón v letech 1998 - 2005, nedokážeme nyní s jistotou říci, zda se v tomto převratném trendu pokračuje i nyní. V případě vašeho zájmu bychom však vřele doporučili obrátit se na Odbor průmyslových nemovitostí a regionů CzechInvestu, který byl v rámci tohoto programu pověřen výběrem účastníků jednotlivých školících cyklů a kde vám s určitostí sdělí aktuální stav. Projekt akreditace manažera totiž probíhá i v současnosti, a to v rámci Operačního programu podnikání a inovace, programu Nemovitosti.

V případě, že možnost přihlášení se do dalších akreditačních cyklů již pominula, je alespoň dobré vědět, že již nyní v ČR funguje množství specialistů, kteří jsou připraveni uplatnit a zhodnotit své znalosti v oblasti řízení průmyslových zón.

Přehled průmyslových zón v programu APZ:

Průmyslová zóna Developer průmyslové zóny Manažer průmyslové zóny Kontakt
Městská průmyslová zóna Pardubice Město Pardubice Hana Svobodová hana.svobodova@mmp.cz
Průmyslová zóna Klášterec nad Ohří Město Klášterec nad Ohří Kateřina Mazánková mazankova@muklasterec.cz
Průmyslová zóna Krnov - Červený Dvůr Město Krnov Karel Nálepa nalepa@mukrnov.cz
Průmyslová zóna Ostrava Město Ostrava Milan Kolder
Český Těšín - Pod Zelenou Město Český Těšín Ing. Kateřina Burková burkova@tesin.cz
Průmyslová zńa JOSEPH Město Most Stanislav Musil stanislav.musil@mumost.cz
Průmyslová zńa Třinec Baliny Město Třinec Ing. Petr Niedoba, CSc pniedoba@et.trz.cz
Průmyslová zóna Olomouc - Keplerova Město Olomouc Ing. Radovan Sítek radovan.sitek@mmol.cz
Průmyslová zóna Moravská Třebová Město Moravská Třebová Ing. Miroslav Netolický mnetolicky@mtrebova.cz
Průmyslová zóna Svitavy Město Svitavy Ing. David Střítezský
Průmyslová zóna Jičín Město Jičín Ing. Ondřej Bodlák bodlak@mujicin.cz
Průmyslové a logistické centrum Lovosice DZCL Lovosice Petra Lašková dzcl@seznam.cz
Průmyslová zóna Plzeň - Borská pole Město Plzeň Ing. Jaroslav Pojar pojar@mmp.plzen-city.cz
Průmyslová zóna Česká Lípa - Dubice Město Česká Lípa Petra Musilová musilova_p@mucl.cz
Průmyslová zóna Zlín - Východ Město Zlín Ing. Zdeněk Urbanovský zdenekurbanovsky@muzlin.cz
Průmyslová zóna Karviná - Nové Pole RKK Karviná RNDr. Česlav Valošek valosek@rkka.cz
Město Most - Benedikt Město Most Bc. Michala Mrštíková
Průmyslová zóna Hrádek nad Nisou Město Hrádek nad Nisou Pavel Branda Pavel.Branda@seznam.cz
Průmyslová zóna Písek - Čížovská Město Písek Petr Matoušek petr.matousek@mupisek.cz
Průmyslová zóna Brno - Černovická terasa Statutární město Brno Roman Čermák cermak.roman@brno.cz
Průmyslová zóna Krupka Investorsko inženýrská, a.s. Pavel Koudelka email.koudelka@iias.cz
Průmyslový park Cheb Město Cheb Jiří Strádal stradal@mestocheb.cz
Průmyslová zóna Mikulov - Západ 1 Město Mikulov Patrik Reichl reichl@mikulov.cz
Vědeckotechnologický park Ostrava Statutární město Ostrava Radim Mrázek
Průmyslová zóna Rumburk Město Rumburk Julie Vachtová vachtova.rri@rumburk.cz
Průmyslová zóna Nový Bydžov - Zábědov Město Nový Bydžov Ivana Sedláková sedlakova@novybydzov.cz
Průmyslová zóna Kutná Hora - Na Rovinách / ČKD Město Kutná Hora Martin Nepraš nepras@mu.kutnahora.cz

Účastníci jednotlivých cyklů APZ:

Průmyslová zóna Developer průmyslové zóny Manažer průmyslové zóny Kontakt
Městská průmyslová zóna Pardubice Město Pardubice Hana Svobodová hana.svobodova@mmp.cz
Průmyslová zóna Klášterec nad Ohří Město Klášterec nad Ohří Kateřina Mazánková mazankova@muklasterec.cz
Průmyslová zóna Krnov - Červený Dvůr Město Krnov Karel Nálepa nalepa@mukrnov.cz
Průmyslová zóna Ostrava Město Ostrava Milan Kolder
Český Těšín - Pod Zelenou Město Český Těšín Ing. Kateřina Burková burkova@tesin.cz
Průmyslová zńa JOSEPH Město Most Stanislav Musil stanislav.musil@mumost.cz
Průmyslová zńa Třinec Baliny Město Třinec Ing. Petr Niedoba, CSc pniedoba@et.trz.cz
Průmyslová zóna Olomouc - Keplerova Město Olomouc Ing. Radovan Sítek radovan.sitek@mmol.cz
Průmyslová zóna Moravská Třebová Město Moravská Třebová Ing. Miroslav Netolický mnetolicky@mtrebova.cz
Průmyslová zóna Svitavy Město Svitavy Ing. David Střítezský
Průmyslová zóna Jičín Město Jičín Ing. Ondřej Bodlák bodlak@mujicin.cz
Průmyslové a logistické centrum Lovosice DZCL Lovosice Petra Lašková dzcl@seznam.cz
Průmyslová zóna Plzeň - Borská pole Město Plzeň Ing. Jaroslav Pojar pojar@mmp.plzen-city.cz
Průmyslová zóna Česká Lípa - Dubice Město Česká Lípa Petra Musilová musilova_p@mucl.cz
Průmyslová zóna Zlín - Východ Město Zlín Ing. Zdeněk Urbanovský zdenekurbanovsky@muzlin.cz
Průmyslová zóna Karviná - Nové Pole RKK Karviná RNDr. Česlav Valošek valosek@rkka.cz
Město Most - Benedikt Město Most Bc. Michala Mrštíková
Průmyslová zóna Hrádek nad Nisou Město Hrádek nad Nisou Pavel Branda Pavel.Branda@seznam.cz
Průmyslová zóna Písek - Čížovská Město Písek Petr Matoušek petr.matousek@mupisek.cz
Průmyslová zóna Brno - Černovická terasa Statutární město Brno Roman Čermák cermak.roman@brno.cz
Průmyslová zóna Krupka Investorsko inženýrská, a.s. Pavel Koudelka email.koudelka@iias.cz
Průmyslový park Cheb Město Cheb Jiří Strádal stradal@mestocheb.cz
Průmyslová zóna Mikulov - Západ 1 Město Mikulov Patrik Reichl reichl@mikulov.cz
Vědeckotechnologický park Ostrava Statutární město Ostrava Radim Mrázek
Průmyslová zóna Rumburk Město Rumburk Julie Vachtová vachtova.rri@rumburk.cz
Průmyslová zóna Nový Bydžov - Zábědov Město Nový Bydžov Ivana Sedláková sedlakova@novybydzov.cz
Průmyslová zóna Kutná Hora - Na Rovinách / ČKD Město Kutná Hora Martin Nepraš nepras@mu.kutnahora.cz

zdroj: http://apz.implementace.cz

 

« kompletní seznam rubrik