přeskočit k navigaci »

Úvod » Archiv článků » Financování průmyslových zón » Kde hledat další informace z oblasti regionálního rozvoje

Kde hledat další informace z oblasti regionálního rozvoje

Jak již bylo zmíněno v jiném z našich článků, naplánování a především pak samotné financování jakéhokoliv projektu je velice náročné. Zejména v otázce financování jednotlivých investičních záměrů se zpravidla jedná o běh na dlouhou trať a jakákoliv pomoc v podobě odborného poradenství je obrovským přínosem. Nejinak je tomu i při realizaci vzniku průmyslových zón.

Jak již bylo zmíněno v jiném z našich článků, naplánování a především pak samotné financování jakéhokoliv projektu je velice náročné. Zejména v otázce financování jednotlivých investičních záměrů se zpravidla jedná o běh na dlouhou trať a jakákoliv pomoc v podobě odborného poradenství je obrovským přínosem. Nejinak je tomu i při realizaci vzniku průmyslových zón.

Pro lepší orientaci v oblasti získávání finančních prostředků z jednotlivých dotačních programů je všem potencionálním žadatelům k dispozici již několikrát zmiňovaná agentura CzechInvest, jež prostřednictví svých regionálních kanceláří zajišťuje informovanost a dostupnost dotačních programů ve všech krajích naší republiky a dokonce i ve svých zastoupeních v zahraničí. Další institucí, jejímž cílem je pomoci úspěšně realizovat projekty schválené ke spolufinancování tentokrát z fondů Evropské unie a zajistit tak maximální využití těchto prostředků, je Centrum pro regionální rozvoj České republiky. Činnost, kterou CRR ČR zabezpečuje není přímo spjatá se vznikem průmyslových zón, popřípadě souvisejícími dotačními programy. Její zaměření je zcela jiného rázu a vymezuje se pouze na vybrané dotační programy v rámci strukturálních fondů, jakými jsou například Společný regionální operační program nebo programy INTERREG IIIA, IIIB a IIIC. V rámci těchto programů zabezpečuje velice širokou paletu služeb od konzultační činnosti, přes přípravu a realizaci vzdělávacích programů o využívání pomoci z evropských zdrojů, až po zajišťování podkladů pro realizaci plateb z prostředků EU. Informace a služby, které CRR ČR poskytuje, jsou určeny nejen odborníkům nebo zástupcům státní správy a samosprávy, ale také široké veřejnosti, např. malým a středním podnikům.

Hlavním důvodem, proč zde tuto instituci zmiňujeme v souvislosti s budováním průmyslových zón je ten, že stojí za vznikem, výstavbou a provozem tzv. Regionálních informačních servisů (RIS). Tyto pro Vás mohou být důležité díky komplexním informacím o situacích v jednotlivých regionech, dotačních titulech a také podrobné znalosti konkrétních lokalit, které mohou být vhodné právě pro vznik průmyslových zón. Tyto důležité informace jsou velkým přínosem právě při realizaci investičních záměrů. RIS je provozován ve všech krajích ČR ve standardní struktuře, která uživateli poskytuje snadný přístup ke specifickým informacím pro kterékoliv území v ČR. Rádi bychom vám zde přinesli kompletní seznam jednotlivých agentur, které v rámci RIS zajišťují sběr regionálních dat v jednotlivých krajích a mohou vám být nápomocny v otázkách souvisejících s problematikou vzniku a obsazování průmyslových zón.

Více informací naleznete na www.crr.cz nebo www.risy.cz

Kontaktní údaje na regionální rozvojové agentury

Jednotlivé kontaktní adresy jsou vždy uvedeny včetně kontaktu na osobu, která je v konkrétní agentuře kompetentní k poskytnutí informací týkajících se průmyslových zón v daném regionu. Je však nutné podotknout, že ne všechny Agentury regionálního rozvoje jsou schopny podat okamžitě přesné informace. Některé z nich totiž přenechaly veškeré aktivity spojené s průmyslovými zónami agentuře CzechInvest, která je v této oblasti institucí z nejpověřenějších a zabývají se převážně ostatními strategickými projekty v příslušných regionech a pomocí při řešení dílčích problémů při jejich realizaci. I přesto vám v těchto agenturách ochotně poradí na koho se obrátit, popřípadě kdo je správcem konkrétní průmyslové zóny.

Středočeský kraj

Regionální rozvojová agentura Střední Čechy
Sítná 3105
272 01 Kladno
Kontaktní osoba: PhDr. Jiří Svítek
Tel. / fax: 312 681 347
E-mail: svitek@rra-strednicechy.cz
www.rra-strednicechy.cz

Jihočeský kraj

Regionální rozvojová agentura jižních Čech RERA a.s.
Boženy Němcové 49/3
370 01 České Budějovice
Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Cílek (projektový manažer, podpora podnikání a přílivu investic na území Jihočeského kraje)
Tel.: 386 720 760
Fax: 386 720 860
E-mail: cilek@rera.cz
www.rera.cz

Plzeňský kraj

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje o.p.s.
Riegrova 1
301 11 Plzeň
Kontaktní osoba: Ing. Jan Naxera (vedoucí konzultant pro oblast rozvojových projektů, lokalizace investic, „podnikatelské infrastruktury“)
Tel.: 377 237 679
Fax: 377 235 320
E-mail: naxera@rra-pk.cz
www.rra-pk.cz

Karlovarský kraj

Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje
Závodní 94
360 21 Karlovy Vary
Kontaktní osoba: Mgr. Ivo Kováč
Tel. / fax: 312 681 347
E-mail: svitek@rra-strednicechy.cz
www.rra-strednicechy.cz

Středočeský kraj

Regionální rozvojová agentura Střední Čechy
Sítná 3105
272 01 Kladno
Kontaktní osoba: PhDr. Jiří Svítek
Tel.: 353 993 217
Fax: 353 993 210
E-mail: kovac@apdm.cz
www.apdm.cz

Ústecký kraj

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
Budovatelů 2830
(VÚHU, budova E, 4. patro)
434 37 Most
Kontaktní osoba: Ing. Bohumil Kocian (ředitel odboru Management projektů)
Tel.: 476 206 538 - 208
Fax: 476 706 331
E-mail: bocian@rra.cz
www.rra.cz

Ústecký kraj

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
Budovatelů 2830
(VÚHU, budova E, 4. patro)
434 37 Most
Kontaktní osoba: Ing. Bohumil Kocian (ředitel odboru Management projektů)
Tel.: 476 206 538 - 208
Fax: 476 706 331
E-mail: bocian@rra.cz
www.rra.cz

Liberecký kraj

Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.
Tř. 1. Máje 97/25
460 01 Liberec
Kontaktní osoba: Ing. Bohumil Kocian (ředitel odboru Management projektů)
Tel.: 488 577 070
Fax: 488 577 071
E-mail: info@arr-nisa.cz
www.arr-nisa.cz

Královehradecký kraj

Centrum evropského projektování
Regioncentrum Nový pivovar, Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
Kontaktní osoba: Ing. Klára Dostálová
Tel.: 495 817 801
E-mail: dostalova@cep-rra.cz
www.cep-rra.cz

Pardubický kraj

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
Karla IV. 42
530 02 Pardubice
Kontaktní osoba: Ing. Michael Skalický, Ph. D
Tel.: 466 053 911
Fax: 466 053 910
E-mail: michael.skalicky@rrapk.cz
www.rrapk.cz

Kraj Vysočina

Regionální rozvojová agentura Vysočina
Křížová 2
586 01 Jihlava
Kontaktní osoba: Jana Vejsadová
Tel.: 567 578 502
Fax: 567 578 501
E-mail: vicanova@rrav.cz
www.rda-vysocina.cz

Jihomoravský kraj

Regionální rozvojová agentura Jižní Moravy
Královopolská 3052/139
612 00 Brno – Žabovřesky
Kontaktní osoba: Ing. Irena Krčilová
Tel.: 541 211 635 – linka 118
Fax: 541 211 635
E-mail: irena.krcilova@rrajm.cz
www.rrajm.cz

Olomoucký kraj

Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy
Horní náměstí 5
772 00 Olomouc
Kontaktní osoba: Jana Vejsadová
Tel.: 585 228 698
Fax: 585 228 581
E-mail: rarsm@rarsm.cz
www.rarsm.cz

Zlínský kraj

Regionální rozvojová agentura Východní Moravy
Vavrečkova 5262
760 01 Zlín
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Hustáková
Tel.: 573 776 201
E-mail: hustakova@rra-vychodnimorava.cz
www.rra-vychodnimorava.cz

 

« kompletní seznam rubrik